Vi bryr oss!

För Matterhorn är kvalitet mer än bara en bra jacka eller fleece. Kvalitetsarbete för oss handlar lika mycket om att säkerställa att de anställda i fabrikerna som tillverkar våra produkter arbetar under säkra, rättvisa, lagliga och humana förhållanden. Om att hela tiden leta efter nya miljövänligare material, energisnålare produktion och möjligheter att förbättra vår värld genom vårt dagliga arbete.

OEKO-TEX
OEKO-TEX® märkningen är din garanti för att kläderna inte innehåller hälsofarliga ämnen. Kläder med märket OEKO-TEX® uppfyller kraven för pHvärde och innehåll av bland annat bekämpningsmedel och tungmetaller. Matterhorn erbjuder ett urval av produkter som är OEKO-TEX® märkta.RDS

Inom dunproduktionen har man länge arbetat för att säkerställa att djuren får en human behandling. Vi garanterar att metoder som plockning av levande djur och tvångsmatning inte förekommer, samt att dunet är en restprodukt från matproduktion. Matterhorns jackor innehåller dun som har certifierats enligt de stränga kraven i RDS-standarden (Responsible Down Standard). Det innebär att varje led i produktionen granskas, från gårdarna till vårt lager, så att vi får full spårbarhet av varifrån dunet kommer. Vi vill att konsumenterna ska känna sig säkra på att våra produkter håller dem varma och att produkterna har tillverkats på ett etiskt försvarbart sätt.GRS

Global Recycle Standard certifiera återvunnet material i en produkt. Alla produktions i leveranskedjan säkrar slutproduktens integritet. Utöver att kontrollera det återanvända inne-hållet som används i den färdiga produkten så sätter standarden också höga miljökrav och sociala krav för varje steg i leveranskedjan.Bionic Finish
Bionic-Finish ECO är en vattenavisande impregnering som används på Matterhorns skal och regnplagg sedan hösten 2016. Den är fri från flourkarboner, formaldehyd och paraffin som vanligtvis används i konventionell produktion. Flourkarboner har visat sig vara hormonstörande och leda till en rad hälsoproblem. Bionic-Finish ECO är helt fri från dessa skadliga kemikalier. Läs gärna mer här. http://www.rudolf.de/en/technology/bionic-finish-eco/REACH
Matterhorn ställer även krav på leverantörer att de möter de regleringar kring kemikalier och substanser som de Europeiska Parlamentet satt som standard enligt 190/2006/REACH Appendix XVII. REACH förbjuder och reglerar användandet av vissa substanser samt Reducerar mängden kemikaler som kan vara skadliga för vår hälsa och närmiljö.BSCI
BSCI (Business Social Compliance Initiative), är ett europeiskt företagssamarbete för företag som vill förbättra arbetsvillkoren i den globala leverantörskedjan. BSCI förenar över 1300 företag kring en gemensam uppförandekod och stöttar dem i arbetet mot en etisk leverantörskedja, det sker genom ett utvecklingsorienterat system. Grunden för systemet är den gemensamma uppförandekoden som samtliga medlemmar har åtagit sig att implementera i sin leverantörskedja. Genom externa revisionsföretag och egna revisioner så utvärderas fabrikerna och vi kan se hur väl de möter kraven i den gemensamma uppförandekoden. Uppförandekoden baseras på FNs deklaration för mänskliga rättigheter, barnkonventionen och International Labour Organisations, ILOs kärnkonventioner.fti
Regeringen införde producentansvar för förpackningar och förpackningsmaterial 1994. Producentansvar innebär att de som producerar en vara har ett miljöansvar, producenten är skyldig att ta hand om den även efter konsumenternas slutanvändning. Enskilda företag erbjuds att ansluta sig till REPA. Genom att betala förpackningsavgifter till REPA fullgör företagen sitt producentansvar. Materialbolagen tar på så sätt över ansvaret. Avgifterna finansierar hanteringen av återvinningsstationer där konsumenter kan lämna sina förpackningar för återvinning.

Matterhorn jackor

Matterhorn, ett berg känt för sina unika siluett och rena linjer, ligger mellan Schweiz i norr och Italien i söder, precis bredvid den populära skidorten Zermatt. Vi har namngett vårt varumärke efter detta berg. Våra plagg kommer snabbt bli en favoritdel av din garderob, och vår ständiga produktutveckling innebär att kunderna kommer tillbaka för att få ta del av hela kollektionen. Vad är skillnaden mellan en jacka och en annan? Detaljer, form, stil, känsla och material. Det finns många parametrar som gör jackan du bär till en favorit. Vi på Matterhorn har lyckats skapa jackor som är väldigt bekväma att bära och fylla sin funktion på bästa sätt.