Vi bryr oss!

För Matterhorn är kvalitet mer än bara en bra jacka eller fleece. Kvalitetsarbete för oss handlar lika mycket om att säkerställa att de anställda i fabrikerna som tillverkar våra produkter arbetar under säkra, rättvisa, lagliga och humana förhållanden. Om att hela tiden leta efter nya miljövänligare material, energisnålare produktion och möjligheter att förbättra vår värld genom vårt dagliga arbete.


OEKO-TEX
OEKO-TEX® märkningen är din garanti för att kläderna inte innehåller hälsofarliga ämnen. Kläder med märket OEKO-TEX® uppfyller kraven för pHvärde och innehåll av bland annat bekämpningsmedel och tungmetaller. Matterhorn erbjuder ett urval av produkter som är OEKO-TEX® märkta.Bionic Finish
Bionic-Finish ECO är en vattenavisande impregnering som används på Matterhorns skal och regnplagg sedan hösten 2016. Den är fri från flourkarboner, formaldehyd och paraffin som vanligtvis används i konventionell produktion. Flourkarboner har visat sig vara hormonstörande och leda till en rad hälsoproblem. Bionic-Finish ECO är helt fri från dessa skadliga kemikalier. Läs gärna mer här. http://www.rudolf.de/en/technology/bionic-finish-eco/REACH
Matterhorn ställer även krav på leverantörer att de möter de regleringar kring kemikalier och substanser som de Europeiska Parlamentet satt som standard enligt 190/2006/REACH Appendix XVII. REACH förbjuder och reglerar användandet av vissa substanser samt Reducerar mängden kemikaler som kan vara skadliga för vår hälsa och närmiljö.BSCI
BSCI (Business Social Compliance Initiative), är ett europeiskt företagssamarbete för företag som vill förbättra arbetsvillkoren i den globala leverantörskedjan. BSCI förenar över 1300 företag kring en gemensam uppförandekod och stöttar dem i arbetet mot en etisk leverantörskedja, det sker genom ett utvecklingsorienterat system. Grunden för systemet är den gemensamma uppförandekoden som samtliga medlemmar har åtagit sig att implementera i sin leverantörskedja. Genom externa revisionsföretag och egna revisioner så utvärderas fabrikerna och vi kan se hur väl de möter kraven i den gemensamma uppförandekoden. Uppförandekoden baseras på FNs deklaration för mänskliga rättigheter, barnkonventionen och International Labour Organisations, ILOs kärnkonventioner.fti
Regeringen införde producentansvar för förpackningar och förpackningsmaterial 1994. Producentansvar innebär att de som producerar en vara har ett miljöansvar, producenten är skyldig att ta hand om den även efter konsumenternas slutanvändning. Enskilda företag erbjuds att ansluta sig till REPA. Genom att betala förpackningsavgifter till REPA fullgör företagen sitt producentansvar. Materialbolagen tar på så sätt över ansvaret. Avgifterna finansierar hanteringen av återvinningsstationer där konsumenter kan lämna sina förpackningar för återvinning.

Matterhorn jackor

Matterhorn, a Mountain famous for its unique silouette and sheer faces, nestles between the borders of Switzerland to the north and Italy to the south, just next door to the popular ski-resort of Zermatt.
We have named our clothing-line after this mountain.
Jackets from Matterhorn soon become a favourite part of your wardrobe, and our constant product development means that clients come back for more.
What is the difference between one jacket and another? Details, shape, style, feeling, material.
There are many parameters that will make the jacket you wear a favourite.
We, at Matterhorn, have succeeded in creating jackets that are really comfortable to wear, fulfill their function and feel personal.